Mae HPC Cymru yn cynnig mynediad at dechnoleg cyfrifiadura perfformiad uchel, ynghyd â hyfforddiant lefel uchel a chefnogaeth wedi’i haddasu’n arbennig i helpu pobl i fanteisio arno’n effeithiol.

Y ni yw darparwr gwasanaeth uwchgyfrifiadura cenedlaethol Cymru. Gan letya rhwydwaith uwchgyfrifiadura diben cyffredinol gwasgaredig mwyaf y Deyrnas Unedig, craidd 17,000, capasiti Tfflop 320, darparwn rwydwaith graddadwy, hawdd ei gyrchu ar gyfer busnesau ac ymchwilwyr i gyrchu technoleg o’r radd flaenaf.

Mae ein gwasanaethau cyfrifiadura perfformiad uchel wedi helpu i roi nerth i arloesedd a llwyddiant busnesau, maent wedi cynorthwyo ymchwil academaidd a gaiff effaith sylweddol, ac maent wedi darparu datblygiad mewn sgiliau lefel uchel.

Ein hamcanion craidd yw:

 • Cyflymu arloesedd ar gyfer llwyddiant masnachol
 • Cynyddu effaith ymchwil hyd yr eithaf
 • Datblygu sgiliau lefel uchel o’r radd flaenaf yng Nghymru
 • Ysgogi twf y diwydiant TG&Ch
 • Hwyluso cydweithredu rhwng prifysgolion a byd busnes
 • Creu busnesau a swyddi newydd
 • Cynyddu buddsoddiad o’r tu allan yng Nghymru
 • Magu ymwybyddiaeth o gyfrifiadura perfformiad uchel a’i fuddion

Mae HPC Cymru yn cynnwys:

 • Capasiti Cyfrifiadura Perfformiad Uchel o’r radd flaenaf – rhwydwaith gwasgaredig o glystyrau cyfrifiaduron i Gymru gyfan, gyda chyngor a chefnogaeth arbenigol i wneud yr adnoddau hyn yn fwy hygyrch i nifer ehangach o ddefnyddwyr.
 • Sefydliad HPC – drwy hwyluso partneriaethau strategol rhwng y sectorau academaidd a phreifat, mae HPC Cymru yn helpu i gyflymu prosiectau ymchwil a datblygu.
 • Academi Sgiliau HPC – Mae HPC Cymru yn cyflenwi cyrsiau a gweithdai technegol i wella sgiliau a galluoedd Cyfrifiadura Perfformiad Uchel ledled Cymru.

 

Mae ail gam Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru mewn datblygiad ar hyn o bryd, gyda ffocws ar Ymchwil ac Arloesi. Mae manylion pellach am y cynnig ERDF sydd mewn datblygiad ar gyfer 'HPC Cymru 2' ar gael o fewn yr adran Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd 2014-2020 ar wefan Llywodraeth Cymru.

Diddordeb?

Os hoffech ragor o wybodaeth neu drafod syniad am brosiect, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni