Datrysiad Data Mawr

Mae data’n cynyddu ar gyfradd cyflymach gyflymach. Mae HPC Cymru yn cynnig ffordd hawdd, fforddiadwy i ymateb i heriau ac i gyfleoedd ‘data mawr’ ac i chwyldroi’r ffordd y gwnewch fusnes.

Darparwn offer dadansoddeg hynod raddadwy a nerthol ar gyfer dadansoddeg ragfynegol a mewnwelediad y mae modd ei weithredu.

A hwythau wedi’u hintegreiddio â’r fframweithiau dadansoddeg data diweddaraf (yn cynnwys Hadoop a Spark), bydd ein cyfleuster data graddfa fawr, hawdd ei gyrchu yn eich helpu ichi gael eich hun drwy’r ‘dilyw data’ i gaffael gwybodaeth werthfawr ac ichi achub y blaen ar eich cystadleuwyr.  

Benefits

  • Trowch ddata strwythuredig ac anstrwythuredig yn gyflym i fod yn wybodaeth sy’n allweddol i fusnes
  • Galluogwch y rheolwyr a’ch tîm i wneud gwell penderfyniadau yn gyflymach
  • Graddiwch setiau data mawrion yn ddibynadwy, yn ddiogel ac yn fforddiadwy
  • Nodwch yn fanwl ffynonellau refeniw a lleihewch gyfleoedd a gollir
  • Proseswch ddata’n gyflym gan ddefnyddio meddalwedd fel Mongo ac R, gyda’r ffurfweddiad lleiaf
Documents: 
Thumbnail: