Gall HPC Cymru helpu i gyflymu nifer o weithgareddau peirianneg a gweithgynhyrchu uwch ac arloesol.

er enghraifft, wrth ymgymryd ag efelychiadau sy’n lleihau’r angen i lunio prototeipiau a modelu, a gan hynny’n cynorthwyo i ddylunio cynnyrch newydd, technegau rheoli prosiectau, dadansoddiadau rheoli ansawdd, a phrofi a datblygu deunyddiau uwch megis y deunyddiau cyfansawdd a ddefnyddir yn y diwydiant awyrennau. Mae’r diwydiant ceir yn defnyddio HPC er mwyn helpu i wella diogelwch ceir, lleihau allyriadau a chynyddu cyflymder.