We are very proud of our partnerships and collaborations and always keen to explore further mutually beneficial opportunities.

Mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gydweithio â ni:

  • Drwy’n helpu i gyrraedd busnesau neu ymchwilwyr a all elwa o’n gwasanaethau
  • Drwy bartneru ag un o’n defnyddwyr ymchwil neu ddefnyddwyr busnes presennol
  • Drwy weithio â ni er lles ein gilydd; er enghraifft, drwy hyfforddiant neu ddigwyddiadau cydweithredol

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni , os gwelwch yn dda.

Yn ogystal â gweithio’n agos â nifer o bartneriaid technoleg, gweithiwn yn gydweithredol â’r sefydliadau a ganlyn: 

Diddordeb?

Os hoffech ragor o wybodaeth neu drafod syniad am brosiect, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni