HPC Cymru’n cynnig ystod eang o feddalwedd ffynhonnell agored a masnachol

Rydyn ni’n cynnig ystod o gymwysiadau sy’n arwain y farchnad (a restrir isod) yn ogystal â llawer mwy o becynnau meddalwedd sy’n fwy gwyddonol ac sy’n cael eu cynnal gan staff HPC Cymru. I gael gwybod mwy am y cymwysiadau sydd ar gael, cysylltwch â ni i gael ymgynghoriad cyfrinachol neu cyfeiriwch at y rhestr lawn o feddalwedd isod.

Aml-sector

Gweithgynhyrchu a Pheirianneg

Gwyddorau Bywyd

Diwydiannau Creadigol

 • Gaussian 09
 • Matlab
 • Molpro
 • VASP
 • Hadoop

 

 • ANSYS
 • Geometry interface for Solidworks
 • Design Modeller
 • Extended Meshing
 • CFD
 • HPC Pack
 • Academic research CFD
 • CLC Genomics workbench

 

 • Mental Ray
 • Arnold
 • Cinema 4D
 • V-Ray

 

Rhestr lawn o feddalwedd yn ôl y categori (yn gyfredol o Ebrill 2015)

* Sylwch, mae trwyddedau ar gyfer pob pecyn yn amrywio rhwng parhaol a chyfnodau les misol penodedig – siaradwch ag aelod o’n Tîm Hyfforddi ac Allgymorth i gael mwy o fanylion. Ar gyfer busnesau yn yr hyn a elwir yn ardal Gydgyfeirio yng Nghymru (Gogledd a Gorllewin Cymru a’r Cymoedd), mae mynediad at y feddalwedd wedi’i ariannu’n llawn yn aml (cyn belled â bod eich cwmni o fewn ei gyfyngiad cymorth Ewropeaidd de minimis). 

Byddwn yn adolygu’r feddalwedd sydd ar gael i’n defnyddwyr yn aml - os na welwch chi’r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â ni . Os na allwn eich darparu â mynediad at y feddalwedd rydych chi ei hangen, mae’n bosib y gallwn gynnal eich fersiwn chi eich hun o’r feddalwedd ar ein systemau cyn belled â’ch bod yn gallu cyflenwi’r drwydded sy’n ofynnol - mae’n rhaid i gytundeb y drwydded fod rhyngoch chi a’r cyflenwr 3ydd parti.

Cemeg

 • crystal/9.20.1
 • Gromacs/4.5.5-double         
 • Gromacs/4.5.5-single(default)
 • dlpoly/4.03(default)      
 • dlpoly/4.04.2  
 • gamess/20110811(default)     
 • gamess/20131206
 • gamess/20121026              
 • gamess-uk/8.0(default)       
 • gaussian/09d01(default)
 • Gromacs/4.6.1
 • Gromacs/4.6.5      
 • lammps/27Oct11(default)
 • lammps/1Feb14-gpu      
 • molpro/2012.1.0(default)
 • namd/2.9-gpu
 • nwchem/6.0(default)
 • nwchem/6.0-serial
 • nwchem/6.3-gpu
 • autodock-vina/1.1.2  
 • quantumespresso/5.0.2
 • quantumespresso/gpu
 • dlpoly-classic/1.8(default)
 • siesta/3.1   
 • siesta/3.2
 • vasp/5.2(default)
 • vasp/5.2-platform
 • vasp/5.2.12
 • vasp/5.3.3

Diwydiannau Creadigol

 • Blender/2.7
 • Blender/2.47(default)         
 • Blender/2.63a
 • ImageMagick/6.9.0-5                 
 • Maya/2014                     
 • MentalRay/3.10.1              
 • MentalRay/3.11.1
 • MentalRay/3.12.2.9
 • MentalRay-3.10/3.10.1(default)
 • V-Ray/2013
 • ffmpeg/1
 • ffmpeg/2.0
 • lightwave/11.5
 • povray/3.7.0.RC7

Ynni ac Amgylchedd

 • BEAM-VISAT/beam-4.11            
 • CDO/1.6.3                       
 • EnergyPlus/8.1.0
 • Gerris/221013(default)
 • LTRANS/v.2b          
 • fluidity/4.1.11
 • fluidity/4.1.8.2
 • fluidity/4.1.9
 • fluidity/trunk
 • ncl-ncarg/6.1.0-beta(default)
 • pism/0.6
 • ROMS/40.91
 • SWAN/40.85(default)             
 • SWAN/40.91                       
 • SWAN/41.01
 • SWAN-unstructured/40.85(default)
 • SWAN-unstructured/41.01         
 • SWAT/615                        
 • TELEMAC/v6p1(default)            
 • TELEMAC/v6p2r1                  
 • TELEMAC/v6p3r1                  
 • UVic_ESCM/2.9
 • um/vn8.6
 • wps/3.4(default)
 • wps/3.5
 • wrf/3.4(default)
 • wrf/3.5
 • wrf/3.5.1

Data Mawr

 • cassandra/2.0.11
 • hadoop/1.2  
 • hadoop/2.5             
 • hive/hive-0.13.0 
 • maven/3.2.2
 • pig/pig-0.12.0
 • pig/pig-0.13.0
 • spark/spark-0.9.1
 • spark/spark-1.3.0

Genomeg

 • ABySS/1.3.6                         
 • ALLPATHS-LG/48329(default)
 • bcftools/1.2          
 • BLAST/2.2.25(default)               
 • BLAST+/2.2.25(default)              
 • BLASTplus/2.2.25(default)           
 • BWA/0.5.9(default)                  
 • BioPerl/1.6.1(default)              
 • CEGMA/2.4.010312(default)           
 • Curves/1.3                          
 • FLASh/1.2.10                        
 • FastQC/0.11.2(default) 
 • FragGeneScan/1.19             
 • HMMER/3.0(default)                  
 • JAGS/3.2.0(default)                 
 • JAGS/3.4.0                           
 • Kalign/2.03(default)                
 • MIRA/4.0rc5(default)                
 • MaSuRCA/2.2.0(default)              
 • Ray/2.3.1                           
 • Reapr/1.0.15(default)               
 • SHRiMP/2.2.0(default)               
 • SOAP2/2.21(default)                 
 • SOAPdenovo/2.04
 • SPAdes/3.0.0(default)               
 • SPRINT/1.0.5    
 • T-Coffee/9.02.r1228(default)        
 • VelvetOptimiser/2.2.5(default)      
 • Wise2/2.2.3-rc7(default)            
 • biom-format/1.1.2-gnu-4.6.2(default)
 • bowtie/0.12.7(default)              
 • bowtie/1.0.0                        
 • bowtie2/2.0.2(default)              
 • clustalw/2.1(default)               
 • clustalw-mpi/0.13(default)          
 • cufflinks/2.1.1(default)
 • fasttree/2.1.3(default)
 • fasttree/2.1.7
 • geneid/1.4.4(default)
 • gmap/2014-07-28
 • guidance/v1.5
 • htslib/1.2.1
 • impute/2.1.2(default)
 • itasser/3.0
 • kSNP
 • mach2dat/1.0.19(default)
 • mafft/6.864(default)
 • metavelvet/1.2.02
 • mothur/1.1.06
 • mothur/1.32.1(default)
 • mothur/1.32.1_gnu480
 • mpiBLAST/1.6.0(default)
 • normd/ver3
 • phylosift/1.0.1
 • plink/1.07(default)
 • prokka/1.11
 • pynast/1.1(default)
 • pynast/1.2
 • pynast/1.2-gnu-4.6.2
 • qiime/1.3.0(default)
 • qiime/1.7.0
 • qiime/1.7.0-gnu-4.6.2
 • qiime/1.8.0
 • rdp_classifier/2.2(default)
 • samtools/0.1.19(default)
 • samtools/1.2
 • sap/1.1.3
 • sga/0.10.13(default)
 • sga/0.10.5
 • tophat/2.0.10(default)
 • transalign/1.2(default)
 • trinityrnaseq/r2013-02-25(default)
 • trinotate/20131110(default)
 • uclust/1.2.22(default)
 • velvet/1.1.06(default)
 • velvet/1.2.10

Gwyddorau Bywyd

 • FEBio/1.8           
 • GATE/6.2            
 • rosetta/3.4(default)

Defnyddiau

 • MAXWELL-3D/16.0            
 • cp2k/2.4-intel-mpi(default)
 • cp2k/2.5.1-gnu-mpi         
 • cp2k/2.5.1-gnu-mpi-omp
 • cp2k/2.5.1-gnu-omp
 • hyperworks/12
 • openfoam/2.1.1
 • openfoam/2.2.0

Ieithoedd a Suites

 • Ansys/14                
 • Java/1.6.0_31(default)  
 • Java/1.7
 • MATLAB/R2013a           
 • R/2.14.1                
 • R/3.0.1(default)        
 • R/3.1.1                 
 • erlang/17.1(default)
 • perl/5.14.2(default)
 • python/2.6.7(default) 
 • python/2.7.3 
 • python/2.7.3-gnu-4.6.2 
 • python/2.7.5-numpy-1.6.2    
 • python/2.7.5-numpy-1.8.0
 • python/2.7.6    
 • python/2.7.7   
 • scala/scala-2.10.4
 • SPSS/22

Crynhowyr

 • compiler/gnu           
 • compiler/gnu-4.1.2     
 • compiler/gnu-4.6.2     
 • compiler/gnu-4.7.2     
 • compiler/gnu-4.8.0     
 • compiler/intel(default)
 • compiler/intel-11.1
 • compiler/intel-11.1.072  
 • compiler/intel-12.0 
 • compiler/intel-12.0.032
 • compiler/intel-12.0.084
 • compiler/intel-12.1
 • compiler/intel-13.0
 • compiler/intel-13.1
 • compiler/intel-14.0
 • compiler/portland/12.5

Llyfrgelloedd

 • ARPACK/96
 • CLHEP/2.1.1.0
 • NAG/fll6a24dfl
 • OpenCV/2.4.8
 • OpenCV/2.4.8-O2
 • OpenCV/2.4.8-O3
 • OpenCV/2.4.9-O2
 • OpenCV/2.4.9-O3(default)
 • ParMetis/3.2.0
 • Rmpi/0.6-1
 • assimp/3.0(default)
 • atlas/3.10.0-gnu-4.6.2(default)
 • boost/1.53.0
 • boost/1.54.0
 • cairo/1.12.0(default)
 • delft3d/1301(default)
 • expat/2.0.1(default)
 • fftw/3.3(default)
 • fftw/3.3-serial
 • freetype/2.4.9(default)
 • freetype/2.4.9-gnu
 • ga/5.0.2(default)
 • gdal/1.11.0
 • geant/4.9.5
 • geos/3.4.2
 • glew/1.10.0(default)
 • glibc/2.7
 • gmp/5.0.2
 • gmp/5.1.2
 • gmsh/2.8.1
 • google-sparsehash/sparsehash-2.0.1/2.0.1
 • google-sparsehash/sparsehash-2.0.2/2.0.2
 • grib/1.10.4
 • gsl/1.15(default)
 • hdf5/1.8.11
 • hdf5/1.8.12
 • hdf5/1.8.13
 • hdf5/1.8.6(default)
 • hdf5/1.8.6-serial
 • hdf5/1.8.6-shared
 • iODBC/3.52.7(default)
 • jasper/1.900.1(default)
 • jasper/broken1.900.1
 • lapack/3.4.2-gnu-4.6.2(default)
 • libpng/1.5.10(default)
 • libtool/2.4.2-gnu-4.1.2(default)
 • libunwind/1.0.1
 • libxml2/2.6.19
 • matplotlib/1.2.0-gnu-4.6.2
 • mkl/13.1/183
 • mkl/14.0
 • mpc/1.0.1
 • mpfr/3.1.2
 • mpi/intel(default)
 • mpi/intel-4.0
 • mpi/intel-4.0.3.008
 • mpi/intel-4.1
 • mpi/intel-4.1.0.030
 • mpi/intel-4.1.3.045
 • mpi/intel/5.0/1.035
 • mpi/mpich2-1.5-gnu-4.6.2
 • mpi/mpich2-1.5.1-gnu-4.1.2
 • mpi/mpich2-1.5.1-gnu-4.6.2
 • mpi/mvapich1
 • mpi/mvapich2
 • mpi/mvapich2-1.5.1
 • mpi/openmpi
 • mpi/openmpi-1.4.2
 • mpi/openmpi-1.4.5
 • mpi/openmpi-1.5.4
 • mpi/openmpi-1.6.4
 • mpi/openmpi-gcc-1.5.4
 • mpi/platform
 • mpi/platform-8.1
 • mpi4py/1.3
 • mpiP/3.3
 • neo4j/2.1.6
 • netCDF/3.6.3(default)
 • netCDF/4.1.3
 • netCDF/4.2.1.1
 • netCDF/4.3.1
 • numpy/1.6.2-gnu-4.6.2(default)
 • numpy/1.8.1-gnu-4.6.2
 • openssl/1.0.0g
 • parallel-netCDF/1.2.0(default)
 • parallel-netCDF/1.4.1
 • pdt/3.17(default)
 • pdt/3.18.1
 • petsc/3.1
 • petsc/3.2
 • petsc/3.3
 • petsc/3.4.0-gnu(default)
 • petsc/3.4.0-intel
 • petsc/3.4.0-intel-debug
 • petsc/3.4.2-intel
 • proj/4.8.0
 • pycogent/1.5.1(default)
 • pycogent/1.5.3
 • pycogent/1.5.3-gnu-4.6.2
 • qt4/4.6.0
 • root/5.34_05
 • scipy/0.11.0-gnu-4.6.2(default)
 • szip/2.1
 • udunits/2.1.24
 • vtk/5.6.1
 • vtk/5.8.0
 • wxwidgets/3.0.1(default)
 • yasm/1.2.0(default)
 • zlib/1.2.7
 • zoltan/3.6

Offer a Dadfygio

 • 7zip/p7zip_9.38.1
 • allinea/ddt             
 • allinea/map            
 • allinea/perf_report    
 • allinea/tools          
 • allinea-ddt            
 • ant/apache-ant-1.9.4   
 • antlr/2.7.7  
 • autoconf/2.68          
 • automake/1.11.3        
 • bash/4.2.45            
 • bison/2.7.1(default) 
 •  bison/3.0              
 • bison/3.0.1             
 • cmake/2.8.7            
 • ddt/ddt-4.2.1
 • ffmpeg/1.0(default)    
 • flex/2.5.37(default)  
 •  fop/1.1(default)
 • gdb/7.0.1-23.el5  
 • gdb/7.6.50(default)
 • git/1.9.0    
 • gnuplot/4.6.0
 • graphviz/2.36(default)  
 • ipm/0.983(default)  
 • kaldi/4383(default)
 • maven/maven  
 • mongodb/2.4.6
 • mpitest 
 • nco/4.1.0    
 • ncview/2.1.1
 • openss/2.0.2(default)
 • oprofile/0.9.7
 • paraview/3.14.0  
 • paraview/4.1.0(default)
 
 •  papi/5.3.0
 • physica/2.11(default)
 • physica/3.00
 • pvm3/3.4.6 
 • sbt/sbt_0.13.1
 • scalasca/1.4.2   
 • scalasca/2.0(default)     
 • sqlite/3071201(default) 
 • subversion/1.7.2
 • subversion/1.7.2_old 
 • tau/2.21
 • tau/2.23(default)
 • tkdiff/tkdiff
 • valgrind/3.9.0(default)  
 • wine/1.5.25 
 • wine/1.6  

                                     

 

Diddordeb?

Os hoffech ragor o wybodaeth neu drafod syniad am brosiect, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni