Meddalwedd CFD

Mae cyflymu ymchwil a datblygu yn flaenoriaeth allweddol i lawer o gwmnïau. Gall cyrchu cyfrifiadura perfformiad uchel eich helpu i gynnal efelychiadau Dynameg Hylif Cyfrifiadurol graddfa fawr ac i ehangu’ch galluoedd.

Mae Cyfrifiadura Perfformiad Uchel (HPC) Cymru yn darparu mynediad at seilwaith sy’n gallu defnyddio Dynameg Hylif Cyfrifiadurol yn effeithiol, ac yn hynod raddadwy, yn ogystal â nifer o becynnau meddalwedd sy’n arwain y farchnad ac yn ffynhonnell agored, megis OpenFoam a Fluidity.

Mae gennym hefyd nifer fechan o gytundebau â gwerthwyr meddalwedd, megis ICON. Gellir optimeiddio ein seilwaith 17,000 o greiddiau ar gyfer unrhyw un o’ch cymwysiadau Dynameg Hylif Cyfrifiadurol.

Benefits

  • Cynyddwch yn sylweddol gyflymder efelychiadau sy’n drwm yn gyfrifiadurol
  • Lleihewch eich cylchoedd dylunio ag iteriadau cyflymach
  • Gwellwch eich prosesau a rheolaeth ansawdd
  • Lleihewch y nifer o brototeipiau sydd eu hangen wrth brofi a datblygu
  • Optimeiddiwch eich cyllideb Technoleg Gwybodaeth drwy ond dalu am yr hyn a ddefnyddiwch
Documents: 
Thumbnail: