Mynediad

Croeso i Fforwm Defnyddwyr HPC Cymru. Gallwch ganfod yma'r holl wybodaeth y mae arnoch ei hangen i’ch helpu i fanteisio hyd yr eithaf ar eich profiad o uwchgyfrifiadura â Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru.

Os oes gennych gyfrif defnyddiwr eisoes, gallwch gyrchu’r porth neu gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth drwy glicio’r dolenni ar y dde.

Os ydych yn meddwl am ddefnyddio’n gwasanaethau, gallwch ymgeisio am gyfrif defnyddiwr ar y porth neu gysylltu â ni yn uniongyrchol. Os nad ydych yn sicr a yw uwchgyfrifiadura’n berthnasol i’ch busnes chi, byddwn yn falch o ddarparu Diagnostig Busnes ichi heb rwymedigaeth.

Benefits

  • Cysylltu-o-bell â’n rhwydwaith uwchgyfrifiadura gwasgaredig ac ystod eang o gymwysiadau a meddalwedd
  • Cyngor arbenigol a chefnogaeth barhaus bob cam o’r daith
  • Mynediad at ganllawiau i ddefnyddwyr ac adnoddau hyfforddi
  • Cefnogaeth â chyfleoedd cyllido
  • Cyfleoedd i gydweithio rhwng busnesau a’r byd academaidd

Related news

Cyfnod o Dri Mis o lefelau Defnyddio Mwyaf Erioed