Oriau Craidd Uned Brosesu Ganolog (CPU)

Mae goresgyn cyfyngiadau ar gapasiti cyfrifiadura yn hanfodol i fusnesau sydd â dyheadau i ymgymryd â phrosiectau mwy o faint, sydd â therfynau amser caeth. Mae HPC Cymru yn cynnig mynediad at seilwaith 17,000 o greiddiau.

Darparwn wasanaeth oriau craidd CPU ar alw i’r rheiny sy’n dymuno rhedeg offer meddalwedd datblygu, dylunio, gwyddonol neu ddadansoddol ar lwyfan cyfrifiadura graddfa uchel lletyol a gynhelir yn llawn.

Mae ein gwasanaeth yn hyblyg, sydd yn eich galluogi i ddewis o nifer o opsiynau talu-wrth-ichi-fynd neu rentu creiddiau bwlch diogelwch pwrpasol.

Benefits

  • Cyrchwch gapasiti Cyfrifiadura Perfformiad Uchel ychwanegol yn hyblyg, pan fydd arnoch ei angen
  • Derbyniwch gefnogaeth arbenigol gan arbenigwyr Cyfrifiadura Perfformiad Uchel
  • Cyflawnwch fwy o effeithlonrwydd ac arbedion costau hirdymor gyda’n rhyng-gysylltiad cyflymder uchel
  • Rhedwch fwy o waith mewn llai o amser
  • Cyflymwch arloesi a’r amser i gyrraedd y farchnad
Documents: 
Thumbnail: