Mae HPC Cymru yn gydweithrediad unigryw rhwng prifysgolion Cymru, y Llywodraeth a Fujitsu

Mae HPC Cymru yn cael ei redeg gan dîm ymroddedig a phrofiadol sy’n adrodd i’r Bwrdd Cyfarwyddwyr.

Rydym wedi ymrwymo i gydweithio er mwyn darparu gwasanaeth uwchgyfrifiadura ystwyth, o ansawdd uchel ar gyfer ymchwilwyr ac arloeswyr yn y sector cyhoeddus a phreifat.

Diddordeb?

Os hoffech ragor o wybodaeth neu drafod syniad am brosiect, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni