Rendro

Mae’r nerth i rendro’n gyflymach ac yn fwy fforddiadwy yn hanfodol i fusnesau creadigol uchelgeisiol. Mae HPC Cymru yn darparu mynediad ar alw at grŵp rendro a gynhelir yn llawn i’ch helpu i gwblhau ac i ymgymryd â phrosiectau mwy.

Gall ein Datrysiad Rendro eich helpu i gyflymu’r gwaith o brosesu delweddau eglurder uchel i ateb her teledu a ffilm 4K ac 8K, i gynhyrchu rendro ansawdd print o adeiladau, ac i ddatblygu delweddu ac animeiddio ansawdd uwch yn gyflymach.

Mae ein grŵp rendro’n darparu mynediad at nifer o amgylcheddau animeiddio, plygio i mewn a pheiriannau rendro, yn cynnwys 3D Studio Max, Maya, Cinema 4D, Blender, Lightwave, V-Ray a Mental Ray.

Benefits

  • Cyflymu’n sylweddol y gwaith o brosesu delweddau 2D a 3D mwy cymhleth ac animeiddiadau manylder uwch
  • Gostwng eich costau datblygu
  • Gwella’ch amseroedd cynhyrchu i gyrraedd terfynau amser caeth
  • Trosgynnu cyfyngiadau a chystadlu ar raddfa fyd-eang
  • Datblygu technolegau chwarae a rhith-dechnolegau’n fwy arloesol
Documents: 
Thumbnail: