Ymchwil ac Arloesi

Fel mae’r gystadleuaeth am gyllid ymchwil wedi dwysáu, felly hefyd mae’r angen am fwy o ymchwil sy’n cael effaith sylweddol. Mae HPC Cymru yn darparu adnodd diguro i academyddion i gyflymu ymchwil ac arloesedd.

Gallwn helpu i sicrhau cyllid a chefnogaeth ôl-radd ar gyfer eich ymchwil a phrosiectau datblygu i hybu effaith a chyrhaeddiad eich ymchwil hyd yr eithaf.

Gallwn hefyd hwyluso cydweithredu â diwydiant a phartneriaid eraill i gynyddu potensial masnachol eich gwaith.

Benefits

  • Canlyniadau cyflymach a mwy treiddgar i’ch ymchwil
  • Proffil uwch a gwell rhagolygon i’ch gyrfa
  • Partneru â busnesau bach a chanolig i gyfnerthu’ch llwyddiant
  • Mynediad at hyfforddiant i wella’ch sgiliau
  • Diogelu’ch eiddo deallusol