PROSIECT SWYDD WAG RHEOLWR:

HPC Cymru II yn awyddus i recriwtio Rheolwr Prosiect yn gyfrifol am y cynllunio llwyddiannus, gweithredu, monitro, rheoli prosiect phase2 i gefnogi strategaethau ac amcanion busnes penodol.

Bydd y Rheolwr Prosiect disgwyl iddynt gymryd cyfrifoldeb am gyflwyniad llwyddiannus parhaus y prosiect, gan sicrhau bod cynnydd tuag at allbynnau disgwyliedig yn cael ei reoli a'i fonitro'n drylwyr ac yn effeithiol. Er mwyn cyflawni hyn bydd disgwyl i eu bod:

  • Diffinio cwmpas y prosiect, nodau a deilliannau
  • Arwain y cynllunio prosiect, gweithredu a newid i gefnogaeth gweithredol
  • Pennu, monitro, a phrosiect adolygu costau, gofynion adnoddau staff, rhyng-ddibyniaethau a risgiau prosiect
  • Monitro ac adrodd ar gynnydd y prosiect i'r holl randdeiliaid allweddol

Efallai y bydd y rôl hefyd yn cynnwys y llinell-rheoli ac arwain y staff mewn parth rôl-deiliad.

Mae'r sefyllfa hon yn llawn-amser (35 awr yr wythnos) ac mae'n gyfnod penodol am gyfnod o ddwy flynedd.

 

Diddordeb?

Os hoffech ragor o wybodaeth neu drafod syniad am brosiect, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni